Mediteer met Musiek

Mediteer met Musiek

Dit is wonderlik om met musiek te mediteer. Soms is die woorde alleen, genoeg. Sekelmaan deur Retief Burger is vir my besonders!

“My eenvoudige gebed is dat jy sal ophou soek! En sal, hoor hoe die Here, die bron van liefde, liefde self oor jou sing! Dalk kan jy dit nie glo nie, dalk wil jy dit nie glo nie, maar vat dit! Hoor wat Hy oor jou sing!”

Vanaand se sekelmaan is net vir jou
Mag hy dans tot in jou hart en sy arms om jou vou
Want as hy kon praat sou hy eenvoudig sê
Hoe diep my liefde hierbinne vir jou lê

Mensekind ek weet jou hart is broos,
Want die twyfel trek jou jou skeef en jy’s leeg en moedeloos
Maar as jy my oë vir ’n oomblik sou kon leen
Sou jy ’n bruid sien, in wit geklee

En weet jy wie dit is? Kan jou aardse siel
begryp na wie ek verlang?

Dit is jy, my bruid in ewigheid
Een kyk van jou oë en die hout se pyn verdwyn
Dit is jy, geliefde van my
Ek is hier by jou, in jou, om jou net lief te hê…

En al sou jy ook die deur in my gesig toeslaan
En die leuens bly glo dat ek net nie bestaan
Sal ek nog steeds my liefde vir jou kom wys,
’n Gebreekte lyf wat hang aan ’n kruis
Weet jy wie jy is? Kan jou aardse siel begryp na wie ek verlang?

Deel met ander:

Mediteer uit die Woord

Mediteer uit die Woord

Is die lewende Woord van God vir jou werklik lewend of is dit maar net nog ‘n boek wat stof opgaar? Vir my raak die Woord slegs lewendig as jy dit deel van jouself maak. Hoekom wil jy dit deel van jouself maak? Die “Woord” self, gee vir jou die antwoorde.

“In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God” (Joh. 1:1). God is in jou, God is Liefde en God is die Woord self. God verlang daarna dat jy Sy Woord in jou hart sal skrywe.

God inspireer jou verder met: “Maar Jesus antwoord en sê vir hom: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord van God” (Luk. 4:4). Hoe lewe ʼn mens van elke woord van God? Hoe maak jy dit deel van jouself?

Dan die kersie op die koek: “Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in Hom is” (1 Joh. 2:5). Hierdie versie maak ʼn mens sommer opgewonde en honger vir die Woord van God. Hoe dan anders, dit is mos die Ware Liefde waarna ons smag! En dit is mos die sleutel tot selfliefde en liefde vir ander! Boonop, voorsien God self, deur die versie, vir ons die inspirasie om in Sy Woord in te duik!

Dit bring my terug by die vraag: Hoe maak ek die Woord deel van myself? Die bestudering van die Bybel om God te leer ken, is beslis ʼn goeie begin, maar meditasie neem dit net ʼn stappie verder. Dit is ‘n wonderlike manier om die Woord van God in jou hart te skryf en weliswaar, ware liefde binne jou te kweek.

In die verlede het ek meditasie vereenselwig met mense wat met gekruisde bene sit en dieselfde woorde oor en oor neurie. Dit is egter glad nie dieselfde as Bybelse meditasie nie. Volgens die woordeboek is die woord mediteer, sinoniem met die woorde peins en oordink. Jy kan dit sien in onder meer Ps. 143:5 “ek peins oor al u dade” en Ps. 119:148 “om u woord te oordink”. In die meeste Engelse vertalings, soos onder andere die “King James” en “American Standard”, word dit as “meditate” vertaal. Meditasie kom dus daarop neer dat jy diep wil nadink oor skrifgedeeltes, sodat jy dit deel van jou lewe kan maak.

God het ons elkeen uniek gemaak en daarom wil ek nie voorskriftelik wees oor hoe jy moet mediteer nie. Laat die Heilige Gees jou lei daarmee. Ek wil net graag met jou deel oor hoe ek mediteer. Persoonlik mediteer ek net as ek werklik alleen is en daar niks is wat my aandag kan aftrek nie. Dit is vir my baie lekker om in die natuur te mediteer, maar as dit nie moontlik is nie, dan sommer in enige vertrek waar ek alleen kan wees. Wanneer ek alleen met God is, raak meditasie vir my ʼn sielsveranderende ervaring.

Een van die skrifgedeeltes waaroor ek die graagste mediteer is Psalm 23. In die Psalm vertel Dawid wat sy liefdevolle Vader vir hom beteken. Ek en jy is ook kinders van dieselfde liefdevolle Vader. Dit wat Hy vir Dawid gedoen het, doen Hy ook vir my en jou. Ons besef dit net nie altyd nie. Ons sal die realiteit van die gedeelte al hoe meer besef as ons dit deur middel van meditasie in ons harte skryf.

Wanneer ek oor Psalm 23 mediteer, sien ek myself in die skoene van Dawid. Ek self praat met God en oordink alles wat ek sê. Op so ʼn manier skryf ek die gedeelte in my hart en maak ek dit deel van myself. Natuurlik kan dit nie anders as om my verhouding met God, te verbeter nie!

Om die Psalm my eie gesprek met God te maak, verander ek die “Hy” na “U” en die “die” na “U”.
Die kern van die Psalm word glad nie verander nie. Hieronder staan die oorspronklike Psalm 23, gevolg deur die aangepaste Psalm 23.

Psalm 23 (1953 – vertaling)
1. “ʼn Psalm van Dawid. Die HERE is my herder; niks sal my ontbreek nie”.
2. “Hy laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei Hy my heen”.
3. “Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy Naam ontwil”.
4. “Al gaan ek ook in ʼn dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my”.
5. “U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor”.
6. “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die HERE bly in lengte van dae.”

Psalm 23 (aangepas)

1. “ʼn Psalm van Dawid. Here, U is my herder; niks sal my ontbreek nie”.
2. “U laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei U my heen”.
3. “U verkwik my siel; U lei my in die spore van geregtigheid, om U Naam ontwil”.
4. “Al gaan ek ook in ʼn dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my”.
5. “U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor”.
6. “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in U huis bly HERE in lengte van dae.”

Ek wil graag deur elke versie van die aangepaste Psalm 23 werk om ʼn aanduiding te gee van hoe ek dit oordink.

Ps. 23:1 “ʼn Psalm van Dawid. HERE, U is my herder; niks sal my ontbreek nie”.
Ek dink nie in hierdie versie daaraan as net “ʼn Psalm van Dawid” nie, maar ook as “ʼn Psalm van myself”. Psalm 23 word daardeur vir my ʼn persoonlike gesprek met God. “U is my Herder” laat my dink aan die kwaliteite van ʼn herder; Sy voorsiening, Sy beskerming, Sy oneindige liefde. Dit laat my ook daaraan dink dat God my so lief het, dat Hy binne my is en ek in Hom. Dat Hy wie Liefde self is, binne my heers. Dat ek nooit sal ontbreek aan die liefde van God nie en dat alles ten goede sal meewerk vir my omdat, ek Hom liefhet.

Ps. 23:2 “U laat my neerlê in groen weivelde; na waters waar rus is, lei U my heen”.
Met hierdie versie begin ek in meer detail vir God sê wat Hy vir my as Herder en Heerser doen. Ek sien myself in die groen weivelde waarheen God my lei; hier smul ek aan God se liefde, hoop en vreugde. Ek sien ʼn pragtige waterstroompie waarheen God my lei en ek ervaar vrede soos wat net God self dit kan gee. Ek loof en prys God vir die wonder van Sy liefde, hoop, vreugde en vrede.

Ps. 23:3 “U verkwik my siel; U lei my in die spore van geregtigheid, om U Naam ontwil”.
Dit is hier waar ek ervaar hoe God my siel verkwik. Hy neem al die negatiewe gedagtes en ervaringe en breek dit af en vervang dit met nog tonne van sy liefde! Hier dink ek daaraan dat God my verander deur my denke te vernuwe sodat ek volgens Sy wil sal lewe (vgl. Rom. 12:2). Daarom kan ek nie anders as om in Sy spore van geregtigheid gelei te word nie.

Ps. 23:4 “Al gaan ek ook in ʼn dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: u stok en u staf dié vertroos my”.
Hierdie versie laat my altyd dink aan enige verliese, terugslae, krisisse of probleme wat oor my pad gekom het. Ek dink weereens aan die versie: Hy laat alles ten goede meewerk vir die wat Hom liefhet. Dan kyk ek terug in my lewe en besef hoe die liefdevolle Vader dinge ten goede laat meewerk. Ek besef dat ek niks hoef te vrees nie, want God is in my en ek in Hom. Ek dink daaraan dat ek nooit alleen is nie, dat Sy liefde altyd in my is en dat Hy my vertroos. Ek dank Hom en prys Hom.

Ps. 23:5 “U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor”.
Ek dink daaraan dat my teëstanders (die bose) net kan toekyk hoe God sy liefde in my laat groei. Ek dink daaraan dat God my salf met liefde, hoop, geloof en ander gawes soos Hy wil. Sy seëninge van liefde, hoop, geloof en ander gawes loop deur my oor na ander mense.

Ps. 23:6 “Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in U huis bly HERE, in lengte van dae”
Ek dink daaraan dat met God binne my en om my, kan dit nie anders as om met my goed te gaan nie. Selfs in slegte tye, want dit is die tye wanneer God sy liefde in my laat groei. Ek dink daaraan dat, met God binne my en ek in Hom, ek al klaar begin het om Sy huis te bewoon en dat dit net beter kan word.

Net so kan jy oor enige gedeelte van die Woord wat tot jou spreek mediteer. Ek hou ook daarvan om oor Ps. 100 en Rom. 12:2 te mediteer. Meditasie kan vir jou in jou soeke na die heerskappy van God in jou, van groot waarde wees.

Deel met ander:

Lofprysing en Aanbidding

Lofprysing en Aanbidding

Ai, dit is mos lekker as iemand vir jou sê dat jy ‘n mooi drie gedruk het of dalk vir jou sê dat jy mooi oë het. Dit laat jou mos goed voel en dit bevorder jou selfvertroue en selfliefde. Dink jy nie dat dit vir God ook lekker is, as ons Hom loof en prys nie? Hy het dit beslis nie nodig vir selfvertroue of selfliefde nie, maar Hy geniet dit beslis. Psalm 22:3 bevestig dit: Tog is U die Heilige wat woon onder die lofsange van Israel! Dink jy dat Dawid dit so pertinent sou gestel het indien God nie die aandag geniet het nie? Sou engele gesing het by die geboorte van Jesus? Geen twyfel nie, dit is belangrik vir God!

Lofprysing en aanbidding gaan oor God en jou belewenis van Hom. Dit gaan nie oor hoe mooi jy sing nie of oor hoe goed jy lyk nie. God is lief vir jou soos jy is! Indien jy dink dat lofprysing en aanbidding iets is wat net in die kerk hoort, maak jy ‘n groot fout. Jou mees intieme gesprekke met geliefdes vind tog nie in die openbaar plaas nie. Hoekom dan anders met God?

In jou alleenheid met God is daar niks anders wat jou aandag aftrek nie. Jy het die vryheid om jouself volkome uit te leef. Jy kan wees soos God jou geskep het. Jy kan sing, dans, spring, hardop met God gesels of sommer net luister na ‘n CD. Retief Burger se “Alles vir my” is ’n belewenis.

Dit is veral wanneer ek alleen is dat ek dit geniet om te lofprys en aanbid. Dan is dit net ek en God en beleef ek van die kosbaarste tye van my lewe. Dit raak sommer baie persoonlik en ek praat met God oor wat Hy vir my beteken en ek dank Hom vir die wonder van Sy liefde binne my. Gedurende hierdie oomblikke ervaar ek God se teenwoordigheid en hoor ek Hom as Hy met my praat.

Deel met ander:

Joernaal

Joernaal

Ek het al ʼn paar keer in my lewe met ʼn joernaal begin; net om dit weer na ʼn paar maande ʼn stadige dood te laat sterf. ʼn Joernaal was vir my ʼn boek waarin ek al my wense neergeskrywe het en God bedank het vir alles wat ek gekry het. Dit kon net sowel ʼn geskrewe gebed gewees het. Sedert ek bewus geword het van die liefde van God binne my en om my, het ʼn joernaal vir my ʼn heel ander betekenis gekry.

Dit het ʼn boek geraak waarin ek alles wat op my hart is met God deel. Dit gaan veral oor my verhouding met God en ek skrywe daarin oor al my belewenisse van Hom. Ek vra ook allerhande vrae oor die dinge omtrent Hom wat ek nog nie verstaan nie en kry dan dikwels antwoorde as God deur my gedagtes met my praat.

Om in my joernaal te skryf is vir my werklik ʼn belewenis van God. Ek glo, dat solank as dit vir my moontlik is, sal ek in my joernaal skrywe. Sal jy nie ook in ʼn joernaal wil skryf nie, veral as jy in ag neem dat jy God, daardeur beter sal leer ken?

Deel met ander:

Gesels met God

Gesels met God

Kan jy nog onthou hoe jy die eerste keer met God gesels het? Ek noem dit gesels, want dit is werklik waarop dit neerkom. Baie van ons, insluitende myself, het leer bid deur rympies op te sê.

Praat jy met jou beste vriende deur rympies op te sê? Ek glo nie, net so wil God ook nie net rympies hoor nie, maar werklik hoor wat jy dink, hoe jy voel, wat jou pla, wat vir jou lekker is, wat jou seer maak, wat jou kwaad maak, wat jou laat lag ensovoorts. Wat ook al, God wil dit hoor!

God luister graag na jou, maar wil ook soms met jou gesels. Indien jy egter die hele tyd besig is met jou eie gedagtes, al dan nou in die verlede of die toekoms, maak jy dit vir jouself baie moeilik om hom te hoor. Glo my, dit is die moeite werd om stil te raak nadat jy gebid het, nie te dink nie, en slegs te luister na God. Hy sal in jou gedagtes, of hoe ook al Hy wil, met jou praat. En nee, Hy praat nie altyd nie, maar dit is die moeite werd om, net ingeval Hy dalk wil, te luister. Indien dit vir jou voel asof jy nooit iets hoor nie, hou net aan, dit sal verander.

Is jy dalk een van die mense wat nie met God wil gesels nie? Hy luister dan nie na jou nie en Hy gee nie vir jou antwoorde nie. Ek ken daai gevoel van moedeloosheid wat op jou toesak as jy nie antwoorde kry nie. Dit het my ook met tye beet gehad, maar sedert ek die waarheid van God se ware liefde in my en om my besef het, het dinge verander. Ek kry steeds nie altyd antwoorde of persoonlike belewenisse nie, maar ek weet dat God luister.

Dit is wonderlik hoe ouerskap ‘n mens help om God beter te verstaan. In hierdie geval is dit die besef dat ‘n mens as ouer ook nie altyd vir jou kind al die antwoorde wil gee nie. Soms is dit nodig vir jou kind om te groei deur dinge self te ervaar. Is dit nie dalk wat God in ons lewens wil doen nie?

Deel met ander:

Tyd met Hom…

Tyd met Hom...

Wat doen jy in jou spesiale tyd? Persoonlik het ek nie ‘n vaste resep nie. Ek doen wat ook al my hart vir my op die oomblik vertel. Ek bestudeer die Bybel, bid, skryf in my persoonlike joernaal, lofprys en aanbid, mediteer en gesels met Hom wanneer ek gaan stap. Met die lees van die woord, mediteer, wil sommige van julle dalk nie eers die moeite doen om verder te lees nie. Daarom wil ek sommer nou al sê, dat ek praat van Bybelse meditasie soos dit waarvan Dawid in die Psalms praat.

Daar is twee dinge wat ons tyd met God spesiaal maak. Die een is kennis en die ander een is die intieme belewenisse. Die een gaan hand aan hand met die ander. Die een laat jou toe om die ander met volle vryheid te kan beleef. Die hoofbron van kennis is tog die Woord van God en die Woord word weer in die belewenisse van lofprysing, aanbidding, en meditasie toegepas. Dit alles bring jou nader aan God, wat natuurlik daartoe lei dat jou liefde vir jouself en ander ook groei.

Deel met ander: