Spesiale Tye met Ware Liefde bl. 7

Net so kan jy oor enige gedeelte van die Woord wat tot jou spreek, mediteer. Ek hou ook daarvan om oor Ps. 100 en Rom. 12:2 te mediteer. Meditasie kan vir jou ook in jou soeke na die heerskappy van Ware Liefde in jou van groot waarde wees.

Natuurlik kan jy ook jou eie meditasie skryf. Dit is net belangrik dat dit getrou aan die Woord van God moet wees. Hieronder is ’n voorbeeld wat ek geskryf het.

U liefde heers in my

U is liefde
U heers in my
U liefde is binne my
U liefde groei in my
U liefde omsingel my

Met liefde vernuwe U my denke
Met liefde lei U my wil
Met liefde gee U my hoop
Met liefde gee U my vrede
Met liefde gee U my vreugde
Met liefde gee U my geloof

U laat my liefde vir U groei
U laat my liefde vir myself groei
U laat my liefde vir ander groei

U liefde is die kern van my bestaan
U is liefde

Deel met ander:

Hoe groei jy nader aan Ware Liefde? bl. 2

Oor die algemeen word groot ondernemings se visie in groot letters uitgestal op die mure binne hulle geboue. Die doel onder andere is om personeel te herinner aan die visie van die onderneming. Indien jy ’n visie oor ’n liefdesverhouding met God het, hoe herinner jy jouself daaraan? In die eerste plek glo ek dat as jy die begeerte van ’n dieper verhouding met God het, sal jy dit in jou hart skryf. Verder kan jy dit ook op jou kamermuur plak of jy kan dit dalk op die binneblad van jou dagboek skryf. Dink jy nie dat die binnekant van jou beursie dalk ook ’n goeie plek sal wees nie? My visie is om my liefdesverhouding met God so te laat groei dat ek elke sekonde van die dag bewus sal wees van Sy teenwoordigheid in my sodat ek in alles wat ek dink, doen of besluit sy wil sal uitlewe!

Voordat ek met die meer praktiese aspekte begin, wil ek net ’n kort samevatting gee van die belangrike aspekte wat ek alreeds aangeraak het. Ware liefde begin met ’n begeerte in jou hart wat God daar plaas deur middel van gedagtes. Tweedens is dit belangrik om oor die tyd wat jy aan jou verhouding met God wil spandeer te dink. Natuurlik heeldag en dan ook spesiale tye. Laastens het ek gepraat oor die belangrikheid daarvan om ’n visie te hê oor waarheen jou verhouding met God op pad is.

Elkeen van ons is uniek en daarom wil ek geensins voorskriftelik wees oor die besluite wat ons rakende tye en visie moet neem nie. Wees net versigtig vir te veel van ’n roetine. Ons as mense kan dikwels so vasgevang word deur roetines dat ons die tyd met God as net nog iets beskou wat op ’n bepaalde tyd afgehandel moet word. As ons hierin vasgevang is, maak ons dit vir ons self moeilik om God se stem op enige ander tyd te hoor en is ons dalk so op ons horlosies gefokus dat ons God glad nie hoor nie. Ek waag dit om te sê dat jy in so ’n situasie baie stadig in jou liefde vir God, jouself of ander sal groei.

Deel met ander:

Hoe groei jy nader aan Ware Liefde?

In die hedendaagse lewe het tyd baie kosbaar geword. Dit het nodig geraak om jou dag haarfyn te beplan. In die besluite gaan dit nie net meer oor wanneer jy wat wil doen nie, maar beslis ook oor hoe jy dit gaan doen. Dieselfde geld beslis ook vir jou verhouding met God, jouself en ander.

Vir my is jou verhouding met God tweeledig, aan die een kant is daar die spesiale tye wat jy alleen met God spandeer. Aan die ander kant is God binne jou en jy in Hom en julle is dus 24 uur ’n dag in mekaar se teenwoordigheid. Ek dink dit is nogal baie spesiaal of hoe?

Persoonlik gesels ek heeldag deur met God oor verskillende goed wat kan wissel vanaf mense tot werk of sommer net oor gholf of selfs oor die lekker roomys wat ek eet. Dit is veral lekker om met Hom te kan gesels as daar iets is wat my pla of as ek myself midde in een of ander krisis bevind.

Dan is daar die spesiale tye wanneer ek werklik God hierbinne in my ervaar en oor diep dinge gesels. Dit is in hierdie tye wat my liefde vir God groei en dan natuurlik ook my liefde vir myself en vir ander. Gedurende hierdie tye is ek so na aan God dat niks anders werklik saak maak nie. Sal dit nie lekker wees om elke minuut van die dag so na aan God te kan leef nie! Dink jouself in so ’n situasie in! Niks sal jou kan ontstel nie, niks sal jou bekommer nie, geen besluit sal vir jou te moeilik wees nie en jy sal jouself gate uit geniet. Jy sal sommer net kan lief wees vir God, jouself en ander! Jy sal alles in die lewe met liefde hanteer, selfs die moeilike tye. Ek wil waag om te sê dat daar nie ’n enkele mens hier op aarde is wat nie in sy diepste wese streef na die wonder van ’n liefdesverhouding met God nie. Ek begeer net al hoe meer van God self, of anders gestel: Ware Liefde, en jy?

Het jy ‘n visie oor jou verhouding met God of te wel, Ware Liefde? Anders gestel, hoe sien jy jou verhouding met God oor ’n paar jaar? Kyk ’n bietjie terug na die laaste 5 jaar in jou verhouding met God. Wat sien jy? Is dit nog dieselfde of het dit sterker geword? Sou ’n visie moontlik ’n verskil in jou groei kon gemaak het? Ek dink tog dat ’n visie, in die gejaagde lewe van vandag, ’n verskil kan maak. Die belangrikheid van ’n visie sal egter afneem namate jou liefdesverhouding met God groei.

Deel met ander:

Hoe werk Ware Liefde?

Die bron van ware liefde is natuurlik God binne jou! Ek is beslis nie daartoe in staat om die werkinge van God in elkeen van ons unieke lewens te kan verstaan of te verduidelik nie. In breë glo ek dat God omstandighede en gebeurtenisse, wat goed of sleg kan wees, gebruik om ons bewus te maak van die begeerte na ware liefde binne in ons. God kan natuurlik ook radikaal wees, soos met die verblinding van Paulus (Hand. 9:1-20). Hoe dit ook al sy, God wil die gedagte binne in jou plaas om jou bewus te maak van jou begeerte na Ware Liefde.

Hoekom gebruik God dan ‘n gedagte? Alles wat jy wil doen of besluit, begin met ’n gedagte. Selfs al sou ’n leeu op jou afstorm dink jy eers voordat jy reageer. Party mense sou sê dat hulle net instinktief sal hardloop, maar wat veroorsaak die instink, dit moet tog ’n gedagte wees? Jou oë vertel vir jou brein dat ’n leeu op jou afstorm en jou onmiddellike gedagte is, hardloop. Dit is dan ook net natuurlik dat jou Skepper wat jou beter ken as enigiemand anders ook gedagtes sal gebruik om by jou die begeerte na Ware Liefde aan te wakker.

Hoe werk die gedagte ding dan? Was jy al ooit verlief? Dink ’n bietjie terug aan hoe jy verlief geraak het. Was dit die mooi voorkoms van ’n pragtige jong dame of heer wat jou aandag getrek het? Was dit die spontaniteit of humorsin? Was dit dalk die sensitiwiteit vir ander mense of was dit dalk sommer net die lekker gesels? Hoe ook al, dit moes met ’n eerste gedagte begin het, of hoe? Die eerste gedagte en dalk nog ’n paar ander het gelei tot die begeerte in jou hart om die persoon beter te leer ken. Jou begeerte het daartoe gelei dat jy gepoog het om die ander persoon te leer ken deur meer tyd saam te spandeer en dinge saam te doen. Indien jy jouself waarlik liefhet, sal jy sommer gou weet of jy die begeerte ‘n stappie verder wil neem. Jy sal sommer net weet wat jy wil hê.

God, of anders gestel Ware Liefde, plaas die gedagte in jou hart wat lei na ’n begeerte om Hom beter te leer ken. Teen die tyd weet ons al dat dit sal lei na ware liefde vir God, ware liefde vir jouself en ware liefde vir ander. Net soos in die geval met mense sal jy ook meer tyd met God wil spandeer om Hom te leer ken. Hoekom sê ek nie eerder, moet spandeer nie? Doodeenvoudig, ek glo dat goeie verhoudings gebou word, omdat mense dit graag wil doen. Sodra jy voel dat jy ’n verhouding met enigiemand moet bou, gaan jy dit heel waarskynlik teensinnig doen en gaan dit of stadig groei of stagneer. Aan die anderkant kan ’n, “ek moet”, ook tog mettertyd soos mense mekaar leer ken na ’n, “ek wil”, verander. So indien jy op hierdie stadium voel dat jy tyd met God moet spandeer, doen dit gerus. Ek glo dat ’n verhouding met Ware Liefde self, nie anders kan as om jou, “ek moet”, na ’n, “ek wil”, te verander nie.

Deel met ander:

Soek jy Ware Liefde? bl. 2

Soek jy eerder na die koninkryk van God of soek jy na die heerskappy van God? Ek kies loshande die heerskappy van God, omdat Hy dan binne in my heers. God is mos binne my en ek in Hom. Mense, as God eers binne jou heers, is jy in ’n ander wêreld, want dan raak dit al hoe makliker om jouself waarlik lief te hê. Dit kan mos nie anders nie, want God of anders gestel, Liefde, heers dan in jou!

Goed, maar hoe soek ek dan na die heerskappy van God? Indien jy die voorgaande vraag aan jouself stel, dan vermoed ek dat jy alreeds ’n begeerte in jou hart het na die heerskappy van God in jou lewe. Jy soek dus na ware liefde en geluk in jou lewe.

Wat dan indien jy nie die begeerte het nie? Dan wil ek net graag vir jou sê dat jy net nog nie daarvan bewus is nie. Diep binne in jou is dit wel daar! Ons het ’n natuurlike honger na ware liefde. Die honger het jy al gehad toe jy nog doeke gedra het. Waarmee kan jy die honger stil, indien nie ware liefde nie? Is dit status, prestasies, baie geld, mooi motors, mooi huise, mense, jou lewensmaat of iets anders wat ek nie genoem het nie? Die vraag wat jy jouself kan afvra, is: Hoe lank kan die goed of mense my gelukkig maak? Is dit nie maar net tydelik van aard nie? Soek jy nie telkens, maar weer na iets anders om jou gelukkig te maak nie? Raak die voortdurende gesoek na geluk nie naderhand ’n sinnelose vermorsing van tyd nie? Dink jy nie dat daar baie meer potensiaal daarin is om eerder na die heerskappy van Ware Liefde binne jou te soek nie? Ek kan jou verseker dat jy nie spyt sal wees nie.

Dit bring my by die tweede deel van die versie: Luk 12:31- Maar soek die heerskappy van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wat is al hierdie dinge waarvan Jesus hier praat? In vers 27 maak Jesus ’n vergelyking wat ’n mens stom slaan: Luk 12:27- Kyk na die lelies, hoe hulle groei: hulle arbei nie en hulle spin nie; en Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. Jesus sê dus dat jy jou nie moet bekommer oor of jy al die dinge wat nou vir jou belangrik is gaan kry nie, want God weet wat jy nodig het en jy sal dit kry.

In my woorde, soek dus eers na die heerskappy van Ware Liefde of te wel God in jouself en al die dinge wat jy nodig het, sal vir jou gegee word. Die belangrikste dinge sluit in ware liefde vir God, jouself, jou naaste en daarmee saam die geluk waarna jy so soek. Wat meer wil ’n mens hê?

Deel met ander:

Soek jy Ware Liefde?

Wat sou jy sê is die grootste vereiste om in enigiets waarin jy belangstel te verbeter? Ek dink dit begin beslis by ’n begeerte. Wat jy ook al wil bereik, ’n sterk begeerte sal jou inspireer om spesiale aandag daaraan te gee. Indien dit dan vir enigiets in jou lewe geld, hoekom dan nie ook vir jou verhouding met God of te wel Liefde self nie? Is jou begeerte na Ware Liefde nie sterk genoeg nie? Is die ander dinge in jou lewe werklik meer belangrik? Wat sê die Bybel hieroor?

Ek glo dat as daar ’n rekord in die “Genius Book of Records” bestaan het vir die meeste kere wat ’n spesifieke versie gesê word, dan het ’n vriend van my loshande die rekord gehou vir die volgende versie: Luk. 12:31 “Maar soek die koninkryk van God, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.” Doen jouself ’n guns en gaan lees ook die voorafgaande versies. Ek wil egter ook verwys na dié versie soos dit in die “Modern Young’s Literal Translation” staan: Luk. 12:31 “but, seek you the reign of God, and all these things shall be added to you.” Ter verduideliking, die MYLT Bybel is vertaal net soos dit in die Grieks staan en is dus ‘n meer korrekte weergawe van die oorspronklik Griekse woorde. Vandaar dat die woord “heerskappy” in plaas van “koninkryk” gebruik word.

Soos ek alreeds gesê het, ek is nie ’n kenner van die Bybel nie, maar die betekenis van die woord, heerskappy, sê net vir my soveel meer as die betekenis van die woord koninkryk. Koninkryk, is vir my iets wat verwys na ’n plek, soos byvoorbeeld die koninkryk van Engeland. Ek dink mense verwys ook graag daarna as die hemel. Die woord heerskappy sê vir my dat hier iets aan te gebeur is. Hier word geheers en dit is geensins plek gebonde nie. Wie kan dan nou ook God net op ’n spesifieke plek plaas?

Deel met ander:

Oorsprong van Ware Liefde bl. 3

Het jy al ware liefde so binne jou en om jou ervaar? Onthou net dit is nie altyd ’n emosionele ervaring nie, maar dit kan soos met enige verhouding wel emosioneel raak. ’n Goeie voorbeeld hiervan is die liefde tussen ’n ouer en ’n kind. Alhoewel die liefde beslis altyd daar is, is dit beslis nie net emosioneel nie. Boonop is dit nie liefde waaroor besluit is nie. Jy is eenvoudig net lief vir jou kind en jou kind is eenvoudig net lief vir jou. Dit is daardie band van liefde tussen julle wat deur God in julle en om julle geplaas is.

Terwyl ons hier is, net ’n paar vrae wat dalk vir jou belangrik kan wees om te antwoord. Kan jy eerlik sê dat jy dink jou ouers is lief vir jou? Dink jy dat jou Oupa en Ouma lief is vir jou ouers? Is jou Oupa en Ouma lief vir jou? Dink jy dat jou ouers, Oupa en Ouma hulleself waarlik lief het? Dink jy dat hulle besef dat God se liefde in en om hulle is? Het jy jou ouers werklik lief? Sal julle mekaar nie dalk meer lief kry nie as julle net julleself ook waarlik lief kry nie? Hoe dit ook al sy, God het jou inniglik lief. Jou ouers het jou ook lief. Hulle weet net nie altyd hoe om lief te hê nie.

Een ding is seker, Ware Liefde is in jou en om jou! Dit is die sleutel tot ware liefde vir jouself. Hoe kan jy nie jouself liefhê, as God binne jou is nie? Hoe kan jy jouself afkraak as God binne jou is? Hoekom het jy nodig om ander af te kraak as God binne jou is? Hoekom het jy nodig om groot te praat as God in jou is? Besef jy werklik dat die teenwoordigheid van God binne jou, jou so spesiaal maak dat jy nie nodig het om jouself aan mense te bewys nie, of nodig het om jouself voor ander te verkleineer nie of moet voorgee dat jy iemand anders is nie. Nee, dit is nie slegs drome nie, maar ’n werklikheid en ’n werklikheid wat God graag vir jou wil gee. Hy wil ’n liefdesverhouding met jou aanknoop. Hy wil hê dat jy jouself waarlik moet lief kry.

Deel met ander:

Wie is jy? bl. 3

’n Laaste groep mense waaraan ek kan dink, is seker die moeilikste om te identifiseer. Dit is die ou wat altyd alles reg doen. Die persoon is altyd op tyd, reg aangetrek en sê altyd die regte goed vir die regte mense. Moet jy altyd in beheer wees, moet jy altyd alles reg doen en moet jy altyd goed lyk? Dink jy dat dit regtig is hoe jy is, of is dit dalk net hoe jy graag wil hê ander mense jou moet sien? Indien jy jouself waarlik lief het, hoekom is dit dan nodig dat alles altyd perfek voor ander se oë moet wees?

Kan jy jouself in die voorbeelde hierbo identifiseer? Is jy dalk ’n kombinasie van verskillende tipes of is jy sommer net heel anders? Dit is beslis moontlik om anders te wees. Elkeen van ons is mos uniek. Hoe jy jouself ook al identifiseer, glo ek dat elkeen van ons daarna wil streef om werklik so lief vir onsself te wees dat ons nie ander persone nodig het om gelukkig te wees nie. Ek waag dit om te sê, hoe meer jou ware liefde vir jouself, hoe minder sal jou onsekerheid word met die neem van besluite. Jy sal net al hoe meer weet wat jy wil hê. Dink jy dit is moontlik?

Deel met ander:

Wie is jy?

Ek wonder hoe goed ken jy jouself. Om jouself waarlik te kan liefhê moet jy tog jouself ken. Indien jy nie jouself ken nie, wil jy mos jouself leer ken, of hoe? Ons is elkeen uniek en daarom glo ek beslis nie daarin om mense as sekere tipes persoonlikhede of sterretekens en dies meer te klassifiseer nie. Dink ’n bietjie terug, is jy werklik nog dieselfde mens as 10 jaar terug? Hoe realisties kan die klassifikasies dan wees? Ongelukkig hoor party mense dat hulle dié tipe of daai tipe is en glo so vas daarin dat hulle sommer daardie tipe mens raak. Indien ek dalk nou met jou gepraat het, wil ek graag vir jou sê dat ek dink dit is pure snert! Jy is nie vasgekeer in ’n sekere tipe persoonlikheid nie en jy kan, met genade van God, beslis raak soos jy wil wees. Jy moet net lief raak vir jou self.

Ek noem hieronder ’n paar eienskappe van mense, maar dit is slegs ’n raamwerk om jou ’n idee te kan gee van wie jy op hierdie oomblik is en oor hoekom jy jouself nog nie waarlik lief het nie.

Al gehoor dat mense half sarkasties sê, daai ou is verskriklik lief vir homself! Ironies genoeg, is so ’n persoon dalk juis nie baie lief vir homself nie. Dink net daaraan, hoekom moet jy die heeltyd jou eie beul blaas? Dalk is jy so ongelukkig binne jouself dat jy al die aandag op jouself wil hê om belangrik te kan voel. Is jy werklik lief vir jouself?

Mens, maar moet nie vergeet nie dat party mense net lewendig van geaardheid is nie. Wie geniet nou nie ’n mens met ’n lewendige geaardheid nie. Sulke mense is dikwels die lewe van ’n byeenkoms. Onderskei derhalwe mooi voor jy ’n, die ou is verskriklik lief vir homself, etiket aan iemand heg. Weet jy as jy regtig lief raak vir jouself gaan jy nie sommer ’n etiket op iemand anders plaas nie. Dit sal nie ’n besluit wees nie, dit sal sommer net so wees.

Deel met ander:

Hoe seker is jy oor Ware Liefde?

Ek wil graag die basiese dinge wat ek van ware liefde geleer het met jou deel. Dit is eintlik so eenvoudig. Jy het sekerlik al dikwels daarvan gelees of daarvan gehoor, maar dalk nog nooit die diepte daarvan besef nie. Dit is soos om die top van ‘n ysberg te sien, maar nie die groot massa ys wat tot diep onder die water strek nie.

Ysberge laat my altyd dink aan die verhaal van die Titanic. Dit is ‘n fliek wat my diep geraak het, maar ook een wat ek as gevolg van die hartverskeurende verhaal, nie weer wil sien nie. As ek reg onthou, is daar tog ‘n stukkie ware liefde in die verhaal. Mmm… dalk tog die rede vir die fliek se gewildheid. Ek dink nie die ou dame wat die storie van die Titanic vertel, het besluit om lief te hê nie. Hoe dink jy? Was sy dalk net verlief? Indien jy nog nie die fliek gesien het nie, maak ʼn plan.

Dit bring my terug by die onsekerhede oor liefde. Dink jy nie die redes vir ons onsekerheid kan dalk vir ons antwoorde gee oor ware liefde nie? As jy nie onseker was nie, sou dit tog baie maklik gewees het om ‘n besluit te kon neem. Dink jou in ‘n wêreld in waarin almal seker is van wat hulle wil hê. Jy sou nie meer ‘n besluit hoef te geneem het nie, jy sou sommer net geweet het. Jy sou sommer net kon lief hê. Mmm… nog beter, jy sou onvoorwaardelik kon lief hê. Is dit werklik moontlik? Hoe dink jy?

Wat veroorsaak die onsekerheid dan? Kom ons begin by die samestelling van liefde. Daar is tog twee persone nodig of hoe? Miskien dalk net een? Lê die probleem van die onsekerheid by jou, of dalk by die ander persoon? Dit kan tog enige van die twee opsies insluit, behalwe as beide onseker is. Feit is, jy kan binne jouself weet wat jy wil hê, maar is dit ook wat die ander persoon wil hê? Hoe kan jy weet of die ander persoon seker is? Dit is glad nie ʼn maklike vraag nie en dit kan selfs ‘n mens wat wel seker was, onseker maak.

Die slim mense sê altyd dat jy nie jou tyd moet mors op iets wat jy nie kan verander nie, maar eerder moet fokus op iets wat jy wel kan verander. Fokus dus eerder op die belangrikste! Ware liefde vir jouself! Ja, indien jy dit nie geweet het nie, ware liefde begin beslis by jouself. Dink jy nie dat as jy ware liefde binne jouself beter verstaan, dit dalk makliker sal wees om ander waarlik lief te hê nie? Dit mag dalk selfs makliker word om ware liefde in ‘n ander persoon te kan waarneem. Klink dit logies, of is dit net wensdenkery?

Een van die belangrikste vrae wat jy ooit in jou lewe gevra sal word, is: “Het jy jouself onvoorwaardelik waarlik lief?” Mens, ek sê vir jou, die is ‘n taai een. Dink eers baie goed daaroor na voordat jy sommer net “ja” sê. As jy onmiddellik kan ja sê sonder enige twyfel, dan wil ek net baie graag vir jou sê, pragtig. As jy kan ja sê sonder om ‘n besluit te moet neem, dan wil ek weereens vir jou sê, pragtig. Indien jy nie weet nie of dalk nee sê, glo my dit is nie die einde van die wêreld nie, maar die begin van ‘n wonderlike ontdekkingsreis.

Deel met ander: